สายตาสั้น ยาว เอียง

สายตาสั้น ยาว เอียง

ผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา เช่น สั้น ยาว หรือเอียง จะมองเห็นไม่ชัดเจน ถ้าจะให้เห็นได้ชัดเจน คงต้องอาศัยการแก้ไข ซึ่งที่เรารู้จักกันดี อาจเป็น แว่น คอนแทคเลนส์ หรือปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆในการผ่าตัดแก้ไขสายตา เช่น การทำผ่าตัด LASIK หรือ PRK ซึ่งใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย หรือแม้แต่การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม

 

 

 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เรามองเห็น “ชัด” หรือ “ไม่ชัด” คือ การที่ลำแสงสามารถผ่านลูกตา โดยผ่านส่วนหน้าของลูกตา คือ กระจกตา เลนส์ตา ไปตกกระทบพอดีที่จอประสาทตา และส่งกระแสประสาทไปแปลผลยังสมอง ทำให้เราเห็นเป็นภาพ

 

 

 

 

ถ้ามีอะไรก็ตาม มาบดบังทางเดินของแสงนี้ ก็จะส่งผลทำให้เรามองเห็นไม่ชัด เช่น หนังตาตก แผลเป็นที่กระจกตา ต้อกระจก หรือจอประสาทตาผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งถ้ามีโรคเหล่านี้ ต้องแก้ที่สาเหตุที่บดบังการมองเห็น เช่น ผ่าตัดแก้ไข ตามแต่โรคที่คนไข้เป็น เพื่อทำให้แสงเดินทางผ่านจากภายนอกเข้าไปที่จอประสาทตา เพื่อส่งการรับรู้ภาพไปยังสมอง ทำให้เกิดการมองเห็นอีกครั้งหนึ่ง แต่คนสายตาสั้น ยาว เอียง ที่พบได้บ่อยนั้น ไม่ได้มีอะไรมาบดบังทางเดินของแสงดังข้างต้น แต่เกิดจากการที่แสงจากภาพ ไม่สามารถผ่านไปตกกระทบอย่างพอดีที่จอประสาทตา ปัจจัยที่ทำให้เกิดคือ การที่ความโค้งกระจกตา และความยาวของลูกตาไม่สัมพันธ์กัน กลุ่มนี้ต้องอาศัยอุปกรณ์เพื่อช่วยปรับให้ภาพไปตกกระทบพอดีกับจอประสาทตา

 172
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์